LOT ACADEMY

ОБУЧЕНИЕ ПО ЗБУТ НА РЪКОВОДЕН ПЕРСОНАЛ И ЛИЦА, ПРОВЕЖДАЩИ ИНСТРУКТАЖИ В АДМ РАЗГРАД ЕАД – 2024 г.

Записани: 43 курсисти
Продължителност: 10 часа
Лекции: 9
Ниво: Advanced

Обучението по здравословни и безопасни условия на труд е предназначено за ръководния персонал и лицата провеждащи инструктажите по БЗР в АДМ гр. Разград.

Обучението обхваща 9 модула, като всеки модул предоставя конкретни знания на участниците относно законодателните изисквания за безопасност и здраве при работа и е съобразен с нормативните изисквания, регламентирани в съответните наредби или правилници.

Включени са въпроси относно правата и задълженията на участниците в трудовия процес за осигуряване на безопасност и здраве при работа, организацията на провеждане и документиране на инструктажите по БЗР, специфичните опасности и рисковете за здравето и живота на работещите, свързани с машините, съоръженията, технологиите, използваните материали.

Полезни са и въпросите свързани с изискванията за безопасност при използване на съоръжения с повишена опасност и специфично работно оборудване. Разглеждат се правилата и нормите за безопасна работа с опасни химични вещества и смеси. В обучението са включени и основни правила и изисквания по пожарна безопасност и използване на лични предпазни средства. Предоставена е информация за ролята на ръководителите в превенцията на трудовите злополуки и ползите от повишаване културата по безопасност.

Важно!

След като се запознаете с материала, поместен в слайдовете на съответния модул, трябва да кликнете върху бутона “ЗАВЪРШЕН” (виж снимките долу), след което да преминете на следващия модул и така докато стигнете до изпитния тест. За успешно завършен курс трябва да преминете през целия материал и да го потвърдите, както и да имате поне 80% верни отговори в изпитния тест. 

1
Модул 1
75 мин
2
Модул 2
75 мин
3
Модул 3
75 мин
4
Модул 4
75 мин
5
Модул 5
75
6
Модул 6
75 мин
7
Модул 7
75 мин
8
Модул 8
75 мин
9
Модул 9
75 мин
10
Изпитен тест
21 въпроси

Бъдете първият, който добави отзив.

Моля, влезте, за да оставите отзив
Layer 1

Няматае права!

BG

ЛОТ Академия

Въведете мейла си и изпратената от нас парола.

При въпроси, моля да се свържете с координатор обучения: 02/917 29 24 и office@lot-consult.com

EN

LOT Academy

Enter your email and password sent by us.

For questions, please contact the training coordinator: 02/917 29 24 and office@lot-consult.com