LOT ACADEMY

Ролята на комитетите и групите по условия на труд във фирмата

Записани: 3 курсисти
Лекции: 1

В курса са разгледани следните точки:

Изисквания за изграждане на КУТ/ГУТ, съгласно законодателството.

Основни функции, права и задължения на членовете на КУТ/ГУТ.

Процес и Анализ на оценката на риска.

Опасности и рискове.

Обучения на членовете на КУТ/ГУТ – нормативни изисквания.

Дейност на КУТ/ГУТ. Документиране на проведени заседания на КУТ/ГУТ.

Защита на представителите на работещите по БЗР в КУТ.

1
Ролята на комитетите и групите по условия на труд във фирмата

Бъдете първият, който добави отзив.

Моля, влезте, за да оставите отзив
Layer 1

Няматае права!

BG

ЛОТ Академия

Въведете мейла си и изпратената от нас парола.

При въпроси, моля да се свържете с координатор обучения: 02/917 29 24 и office@lot-consult.com

EN

LOT Academy

Enter your email and password sent by us.

For questions, please contact the training coordinator: 02/917 29 24 and office@lot-consult.com