LOT ACADEMY

  • Bulgarian
  • English

LOT Academy
Your courses
see more
easy and affordable
online
see courses
take your
professional
certificate today
see courses

Courses

Sort By:
Filters

Category

Обучението по здравословни и безопасни условия на труд е предназначено за ръководния персонал и лицата провеждащи инструктажите по БЗР в АДМ гр. Ра...
Advanced
9 Lectures
10 часа
Add to Wishlist
Free
В курса са разгледани следните точки: Изисквания за изграждане на КУТ/ГУТ, съгласно законодателството. Основни функции, права и задължения на члено...
1 Lectures
Add to Wishlist
Free
Основание за провеждане на обучението: Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физиче...
1 Lectures
Add to Wishlist
Free
ЗБУТ (Healthy and safe working conditions)
3 часа
Free
ПДП се състои от поредица от прости, но понякога животоспасяващи, медицински техники, които могат да се извършват с минимално оборудване и от хора,...
Advanced
15 Lectures
3 часа
Add to Wishlist
Free
електроинсталации (electrical installations)
6 часа
Free
ПРОГРАМА за провеждане на обучение и изпит за придобиване или потвърждаване на квалификационни  групи по електробезопасност при работа с електрообз...
Intermediate
11 Lectures
6 часа
Add to Wishlist
Free
електроинсталации (electrical installations)
6 часа
Free
ПРОГРАМА за провеждане на обучение и изпит за придобиване или потвърждаване на квалификационни  групи по електробезопасност при работа с електрообз...
Intermediate
11 Lectures
6 часа
Add to Wishlist
Free
електроинсталации (electrical installations)
6 часа
Free
ПРОГРАМА за провеждане на обучение и изпит за придобиване или потвърждаване на квалификационни  групи по електробезопасност при работа с електрообз...
Intermediate
11 Lectures
6 часа
Add to Wishlist
Free
електроинсталации (electrical installations)
6 часа
Free
ПРОГРАМА за провеждане на обучение и изпит за придобиване или потвърждаване на квалификационни  групи по електробезопасност при работа с електрообз...
Intermediate
11 Lectures
6 часа
Add to Wishlist
Free
електроинсталации (electrical installations)
7 часа
Free
ПРОГРАМА за провеждане на обучение по Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централ...
Intermediate
9 Lectures
7 часа
Add to Wishlist
Free
Layer 1

Няматае права!

BG

ЛОТ Академия

Въведете мейла си и изпратената от нас парола.

При въпроси, моля да се свържете с координатор обучения: 02/917 29 24 и office@lot-consult.com

EN

LOT Academy

Enter your email and password sent by us.

For questions, please contact the training coordinator: 02/917 29 24 and office@lot-consult.com