LOT ACADEMY

ЗБУТ (Healthy and safe working conditions)

Обучението по здравословни и безопасни условия на труд е предназначено за ръководния персонал и лицата провеждащи инструктажите по БЗР в АДМ гр. Ра...
Advanced
9 лекции
10 часа
Добавяне
Безплатно
ЗБУТ (Healthy and safe working conditions)
3 часа
Безплатно
ПДП се състои от поредица от прости, но понякога животоспасяващи, медицински техники, които могат да се извършват с минимално оборудване и от хора,...
Advanced
15 лекции
3 часа
Добавяне
Безплатно
Layer 1

Няматае права!

BG

ЛОТ Академия

Въведете мейла си и изпратената от нас парола.

При въпроси, моля да се свържете с координатор обучения: 02/917 29 24 и office@lot-consult.com

EN

LOT Academy

Enter your email and password sent by us.

For questions, please contact the training coordinator: 02/917 29 24 and office@lot-consult.com