LOT ACADEMY

пожароопасност (fire hazard)

пожароопасност (fire hazard)
6 часа
Безплатно
ПРОГРАМА за обучение по безопасност и здраве при експлоатация на съоръжения с повишена опасност, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. т. 5,  6...
Intermediate
12 лекции
6 часа
Добавяне
Безплатно
пожароопасност (fire hazard)
6 часа
Безплатно
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ Лицензия № 200812597 от 16.07.2008 г. П Р О Г Р А М А за обучение на тема „Правила и норми за пожарна безопасност ...
Intermediate
12 лекции
6 часа
Добавяне
Безплатно
Layer 1

Няматае права!

BG

ЛОТ Академия

Въведете мейла си и изпратената от нас парола.

При въпроси, моля да се свържете с координатор обучения: 02/917 29 24 и office@lot-consult.com

EN

LOT Academy

Enter your email and password sent by us.

For questions, please contact the training coordinator: 02/917 29 24 and office@lot-consult.com