LOT ACADEMY

строителство (construction)

строителство (construction)
300 мин
Безплатно
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ Лицензия № 200812597 от 16.07.2008 г. ПРОГРАМА за обучение по безопасност и здраве при работа, съгласно изисквания...
Intermediate
13 лекции
300 мин
Добавяне
Безплатно
ПРОГРАМА за обучение на Координатор по  безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравос...
Beginner
7 лекции
60 мин
Добавяне
Безплатно
Layer 1

Няматае права!

BG

ЛОТ Академия

Въведете мейла си и изпратената от нас парола.

При въпроси, моля да се свържете с координатор обучения: 02/917 29 24 и office@lot-consult.com

EN

LOT Academy

Enter your email and password sent by us.

For questions, please contact the training coordinator: 02/917 29 24 and office@lot-consult.com