LOT ACADEMY

Лекторски курсове

В курса са разгледани следните точки: Изисквания за изграждане на КУТ/ГУТ, съгласно законодателството. Основни функции, права и задължения на члено...
1 лекции
Добавяне
Безплатно
Основание за провеждане на обучението: Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физиче...
1 лекции
Добавяне
Безплатно
Layer 1

Няматае права!

BG

ЛОТ Академия

Въведете мейла си и изпратената от нас парола.

При въпроси, моля да се свържете с координатор обучения: 02/917 29 24 и office@lot-consult.com

EN

LOT Academy

Enter your email and password sent by us.

For questions, please contact the training coordinator: 02/917 29 24 and office@lot-consult.com